Information Access BeneficariesPolonnaruwa Regional office-ASD PDF Print E-mail

Polonnaruwa District
Agrarian Service Division Divisional Secretariat CDO Range CDO Range
Code
CDO Name Official Address Tele. No. Field Officer Name
New Town Thamankaduwa Polonnaruwa PLN Mr.S.M.Manjula Hewamalwi CCB, New Town, Polonnaruwa 076-6905021
Sewagama
Hingurakgoda Higurakgoda Minneriya MNR Ms.H.M.N.Madurangi ASC, Hingurakgoda 076-6905027
Girithale
part of gal- Amuna
Medirigiriya Medirigiriya Medirigiriya MDG Mr.C.T.K.Withanage ASC, Medirigiriya 076-6905023
Bakamuna Elehera Bakamuna BKM Mrs. Nishadi Premarathna ASC, Bakamuna 076-6905029
Manampitiya Dimbulagala Manampitiya MNP Mr. P.A.S.Wijesinghe ASC, Manampitiya 076-6905024
Siripura
Welikanda Welikanda Welikanda WLK Mrs.W.P.D.P Jayananda ASC, Manampitiya 076-6905026
Pulasthigama Lankapura Lankapura LKP Mr. D. M. G. Nawaratne Banda (Field Officer ) ASC, Pulasthigama 076-6905038 Mr. D. M. G. Nawaratne Banda
Gal- Amuna